Kiviä ja muuta kivaa

Kivien toimittaja on Fair Trade Minerals & Gems Ev. yhdistyksen jäsen.

FTMG edistää mineraalien ja jalokivien reilua kauppaa, panostamalla seuraaviin asioihin;

- kunnolliset työehtosopimukset
- ei pakkotyötä
- ei hyväksikäyttöä/lapsityövoimaa
- ei syrjintää
- riittävä palkka
- työterveys- ja turvallisuus
- asianmukainen työaika
- koulutus

Ympäristön kannalta täytettävät kriteerit:

- ympäristön tuhoa on vältettävä
- ei myrkyllisiä aineita ympäristöön
- ekosysteemin säilyvyyden takaaminen
- poistetun maaperän korvaaminen uudelleenviljelyprosessissa
- vesiekosysteemien suojelu
- kalakantojen ja muiden vesieliöiden suojelu
- kaikkien paikallisten määräysten noudattaminen